Centru de formare profesionala.

[ RO ] [ EN ]

News image 2

News image 3

News image 4

    Cursul de consiliere privind cariera – trecerea de la şcoală la viaţa activă, a început în luna februarie 2011 şi s-a realizat în cadrul programei şcolare, cu un număr de 10 ore/clasă şi în afara programei şcolare – 20 ore/clasă, acestea fiind organizate vinerea, sâmbăta şi duminica. Cursurile au fost susţinute de către formatorii de curs Andrei Adina, Hardulea Anca, Cucuteanu Ioan din cadrul Asociaţiei „Formarea Studia” Iaşi (P1).

    Clasele care au beneficiat de cursul de consiliere privind cariera sunt următoarele: IX (A,B,C), X (A,B), XI AC, XI A, XII A,  XII RP, XIII RP, XI AC seral, XIII seral (A,B,C,D,E,F), XIV seral (D,E)..

Activităţile au fost structurate  pe două module:

- modulul Dezvoltarea personala in contextul devenirii profesionale

- modulul Consiliere si orientare in cadrul programei scolare

 

    Activităţile modulului Dezvoltarea personala in contextul devenirii profesionale au fost realizate de către formatorii Adina Andrei şi Anca Hardulea, în perioada 01.04.2011– 30.06.2011 conform programului următor:

-în luna FEBRUARIE: 13 As, 13 Bs (câte 20 ore) ;11 Cs, 13 Ds (câte 10 ore), cu un total de 60 de ore.

-în luna MARTIE:11 Cs, 13 Ds (câte 10 ore) ;13 Cs, 14 Es (câte 20 ore) , 13 Fs, 14 Ds (câte 10 ore) , cu 80 ore.

-în luna APRILIE: 13 Fs, 14 Ds, 9A (cate 10 ore); 9B, 9C(câte 5 ore) , 13RP, 13Es(câte 20 ore) , cu un total de 80 de ore.

-în luna MAI: 12A, 11AC,12RP(câte 20 ore) , 9B, 9C(câte 5 ore) ; 11A(10 ore) , cu un total de 80 de ore.

 

-în luna IUNIE: 9A, 9B, 9C(câte 10 ore); 11A(câte 10 ore); 10A, 10B (câte 20 ore),cu un total de 80 de ore.

 

    Activităţile modulului  Consiliere şi orientare în cadrul programei şcolare au fost realizate de către psiholog pr. Ioan Cucuteanu – psihopedagog şcolar, în perioada 01.04.2011– 31.07.2011 conform programului urmator:

-în luna MARTIE:  13 As (8 ore), 13 Bs(8 ore), 11 Cs(8 ore), 13 Ds(6 ore),    

  TOTAL30 ore

-în luna APRILIE : 13 As (2 ore), 13 Bs(2 ore), 11 Cs(2 ore), 13 Ds(4 ore),

  13 Cs, 14 Es, 13 Fs, 14 Ds, 13RP, 13Es, 12RP,12A(cate 4 ore)

  TOTAL 42 ore

- în luna MAI: 13 Cs, 14 Es, 13 Fs, 14 Ds 13RP, 13Es, 12RP,12A(câte 6 ore)

TOTAL 48 ore

       - în luna IUNIE :11A,11AC, (câte 10 ore); 10A, 10B, 9A, 9B, 9C,(câte 8 ore)

TOTAL 60 ore

-în luna IULIE:10A, 10B, 9A, 9B, 9C(câte 2 ore)

TOTAL 10 ore

Obiectivele activităţilor au fost:

1.   Abilitarea elevilor în autoevaluarea corectă a dimensiunilor personalităţii (imagine de sine, temperament interese profesionale)

2.   Dezvoltarea competenţelor de identificare a tendinţelor de pe piaţa muncii şi de corelare a competenţelor proprii la schimbările survenite periodic.

3.   Dezvoltarea competenţelor de comunicare interpersonală eficientă.

4.   Abilitarea elevilor în proiectarea, organizarea, implementarea şi evaluarea programelor de carieră personalizate.    

5.   Formarea unei atitudini pozitive la locul de muncă , faţă de profesie, învăţarea unor deprinderi, abilităţi cu privire la accesul pe piaţa muncii şi păstrarea unei profesii.  

    Activităţile s-au focalizat pe urmatoarele teme: Cunoaşterea de sine, Relaţia temperament – profesie, Interesele profesionale, Comunicarea eficientă, Abilităţi de lucru în echipă, Sistemul valorilor personale, Rolul deciziei privind profesia în devenirea profesională, Abordarea succesului şi eşecului, Adaptarea  la schimbările de pe piaţa muncii, Noi abilităţi cerute în contextul schimbărilor survenite pe piaţa muncii.

    In cadrul activităţilor de consiliere privind orientarea în carieră, au fost aplicate instrumente psihopedagogice de investigare a caracteristicilor personalităţii (chestionare de interese profesionale HOLLAND, aptitudini, valori personale, a stilului personal de muncă, chestionare de aptitudini, s-au prezentat filme didactice privind  comportamentul în exercitarea unei profesii, atitudini corespunzatoare la locul de muncă pentru pastrarea acestuia, s-au purtat discutii despre oportunităţi de afaceri în zona Galati, despre etapele întreprinderii unei afaceri.

    Elevii au manifestat interes faţa de subiectele şi problemele puse în discuţie, modul de abordare interactiv,  care le-a permis exprimarea propriilor speranţe şi temeri în ceea ce priveşte viitoarea lor carieră şi s-au implicat în completarea chestionarelor de interese profesionale. Elaborarea unui plan propriu de dezvoltare profesională ca şi simularea unor situaţii concrete legate de procesul de angajare (elaborare CV Europass, scrisoare de intenţie, prezentarea la interviu) au condus la creşterea încrederii în potenţialul propriu, dezvoltarea stimei de sine, abordarea constructivă a oportunităţilor pe care contextul socio- economic românesc şi european le oferă.

 

IV.   MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA

 

         Monitorizarea activităţii formatorilor a fost realizată de către coordonatorul de implementare, Angela Sava, coordonatorul activităţilor de consiliere, Ioan Cucuteanu şi responsabilul cu activităţile de consiliere desemnat de către solicitant, Viviana Crăciun. Monitorizarea s-a realizat prin asistenţe la activităţi, discuţii cu cursanţii, discuţii cu formatorii, verificarea mapelor cursanţii şi a produselor realizate în timpul activităţilor.

       Evaluarea rezultatelor programului de consiliere şi a prestaţiei formatorilor s-a realizat la sfârşitul programului de către aceleaşi persoane prin aplicare de chestionare, discuţii cu cursanţii şi formatorii.

 Activităţile de consiliere pentru elevii înscrişi la Gr. Şc. A. Saligny Galati, care formează grupul ţintă pentru primul an de proiect, respectiv  477 elevi, s-au realizat conform planificării.

      Formatorii au aplicat chestionare de satisfacţie elevilor din cele 19 clase selectate pentru primul an de proiect, pentru a afla impactul pe care l-a avut programului de consiliere privind cariera asupra grupului ţintă.

      Desi la chestionarul initial, aplicat in luna februarie, la intrebarea „Consideri important sprijinul acordat prin consiliere  în vederea identificării propriilor interese profesionale şi valori personale?” 32% dintre elevi au răspuns negativ, la chestionarul de satisfacţie care a fost aplicat după finalizarea programului, la întrebarea „În ce măsură programul de consiliere şi orientare a răspuns nevoilor tale de dezvoltare personală şi profesională?” toti elevii au răspuns „în foarte mare măsură”  sau „în mare masură”.

În urma analizei răspunsurilor elevilor la chestionarul de satisfacţie  putem concluziona:

- toţi elevii consideră că materialele/ mapele de lucru pe care le-au primit de la formatori conţin informaţii relevante;  

- toţi elevii consideră că activitatea de consiliere şi orientare a fost interesantă;

- toţi elevii consideră că lectorii au folosit tehnici variate de activitate, inclusiv

teme individuale, lucru în grup, discuţii în clasă, explicaţii, întrebări şi comentarii;

      - toţi eleviiconsideră că programul de consiliere şi orientare a contribuit „în foarte mare măsură”  sau „în mare masură” la diversificarea cunoştinţelor şi practicilor cu privire la :

a. Cunoaşterea de sine

b. Acordarea unei atentii sporite relatiei temperament - profesie

c. Identificarea intereselor profesionale

d. Imbunătăţirea comunicării

e. Imbunatatirea abilităţilor de lucru în echipă

f. Crearea unui sistem al valorilor personale

g. Adaptarea la schimbarile de pe piaţa muncii

            Din evaluarea testelor şi chestionarelor de autocunoastere şi a celor de identificarea intereselor profesionale a reieşit că elevii se cunosc insuficient pentru a lua o decizie corecta în planul carierei. Utilizarea testului computerizat INTEROPTIONS a avut ca rezultat o mai bună autocunoaştere, o compatibilizare a intereselor profesionale cu profesiile de pe piata muncii din ţara noastră (descrise in Codul Ocupatiilor din Romănia – COR). Simultan elevii au primit informatii despre profesiile compatibile; filmele vizionate le-au oferit modele de întreprinzători care au reuşit, au aflat care sunt etapele întemeierii unei afaceri (educaţie antreprenorială).

            S-au oferit elevilor diplome pentru parcurgerea programului.

News & Events

2019-10-10 - CONFERINŢA CALITATE ÎN EDUCAŢIE 01 februarie 2020 Palatul Culturii, Iaşi, România

Asociaţia ”Formare Studia” și Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași vă invită la

CONFERINŢA CALITATE ÎN EDUCAŢIE

01 februarie 2020 

Palatul Culturii, Iaşi, România

Termen limita: 20.01.2020

2019-10-10 -

2018-10-25 - Conferința de închidere a proiectului “Din grijă pentru copiii și tinerii cu nevoie speciale!”

Asociația Formare Studia are deosebita plăcere de a vă invita Miercuri, 31 octombrie 2018, ora 12.00, la Liceul Tehnologic Vasile Pavelcu din Iasi ‚ str. Ion C. Brătianu 26, Cancelarie la Conferința de închidere a proiectului “Din grijă pentru copiii și tinerii cu nevoie speciale!”, contract nr. 19456/2018, finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi repliche orologi, în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, conform prevederilor Legii nr.350/2005. 

2017-08-24 - -

2016-01-13 - The Art of Mentoring training package

FORMARE STUDIA is inviting you to participate in a training course on mentoring.

 

 

 

The Art of Mentoring training package contains three courses that addresses to adults from European countries that desire to learn and experience the magic of mentoring, in order to increase their ability to address other’s needs and be source of motivation for future (formal/non-formal) education or training for adults.
- The Mentor training course  
- The Facilitator/trainer for Mentor training course
- The Mentoring
Program Manager training course

Working language: ENGLISH

Target group: teachers (from secondary to higher education), researchers, managers and project, managers (from businesses to NGO’s), employees, trainers, youth workers, etc.

 

rolex replica iwc replica

Copyright © 2009 by formarestudia.ro. Produced by dnmedia.info