Asociaţia FORMARE STUDIA  a fost înfiinţată în Iaşi, octombrie 2007 cu scopul  de a sprijini  persoanele cu nevoi speciale de educaţie.

Principiile pe care se bazează activitatea noastră sunt:

  • Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor noastre;
  • Menţinerea  şi întărirea încrederii beneficiarilor noştri;
  • Promptitudine în asigurarea serviciilor;
  • Loialitate faţă de partenerii noştri.

Resurse materiale

Asociaţia dispune de dotările necesare realizării unor activităţi de calitate.

Resurse umane

Membrii asociaţiei sunt cadre didactice în învăţământul universitar şi preuniversitar, formatori naţionali, experţi evaluatori externi ARACIP, auditori în domeniul calităţii, cunoscuţi în comunitate ca buni pedagogi, cu rezultate în activitatea didactică, în activitatea de mentorat şi manageriat, ca formatori pentru adulţi şi evaluatori ai calităţii la nivel naţional.

Lista membri

Asociaţia FORMARE STUDIA organizează acţiuni în concordanţă cu obiectivele propuse şi cu resursele de care dispune. Astfel, asociaţia este furnizor autorizat de către CNFPA pentru următoarele programe de specializare: Animator socio-educativ, Evaluator de competenţe profesionale, Expert achizitii publice, Inspector resurse umane, Formator.

Prin organizarea acestor programe facilităm accesul la educaţie tuturor adulţilor care doresc să dobândească noi cunoştinţe, capacităţi şi competenţe.

Pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea obiectivelor asociaţiei, echipa managerială se implică direct în asigurarea satisfacerii aşteptărilor beneficiarilor noştri, în respectarea cerinţelor legale şi a reglementarilor în vigoare şi în îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii.

Pentru a creşte calitatea serviciilor noastre, dezvoltăm parteneriate cu instituţii educaţionale din ţară şi străinătate, organizăm dezbateri, consfătuiri, simpozioane, conferinţe, seminarii, precum şi activităţi de educaţie non-formală.

Activităţile organizaţiei se remarcă prin seriozitate, rigurozitate, metode noi şi atractive specifice în lucrul cuadulţii.