PROGRAM orientativ

 • 9:30-10:00 Înregistrarea participanților
 • 10:00-11:30 Conferințe în plen
 1. Profesorul – lider al învățării vizibile, Liliana ROMANIUC, Asociaţia Română de Literaţie
 2. Valorificarea potențialului parteneriatelor în susținerea educației. Experiențe din Republica Moldova, Larisa SALI, ADPSE Catalactica, filiala din Rep. Moldova
 3. Mediatorul Muzeal – o nouă perspectivă profesională pentru calitatea actului educativ muzeal, Coralia COSTAȘ, Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași
 4. Cultura educației incluzive – o necesitate a contemporaneității, Coralia COSTAȘ, Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași
 • 11:30 – 12:00 Pauza
 • 12:00- 13:30 Conferințe în plen
 1. Eficiență și calitate în derularea programelor de perfecționare prin Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ramona BOJOGA, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași
 2. Storytelling sau Arta povestirii, Liliana RUJANU, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași
 3. Platforma educaţională “Școala din Valiză”- proiect centrat pe motivarea elevilor pentru studiu utilizând resurse digitale interactive, Adriana PETROVICI, ReţeuaEDU.ro
 4. Mentorul, agent al schimbării în educație, Angela SAVA, Asociația FORMARE STUDIA
 • 13:30 – 14:30 Pauza
 • 14:30 – 16:00 Ateliere-exemple de bune practici pe tema conferinței
 • 16:00 – 16:15 Pauza
 • 16:15 – 18:00 Ateliere-exemple de bune practici pe tema conferinței

 

Pentru înscriere, completaţi Fișa de înscriere  şi trimiteţi documentul în ataşament la email formarestudia@gmail.com.

Termen limita pentru inscrieri: 20.01.2020

 

LUCRARILE IN EXTENSO SE VOR TRIMITE PE EMAIL, PANA PE 15 FEBRUARIE 2020

Condiţii de tehnoredactare:

 • lucrarea va fi tehnoredactată în limba română (cu diacritice).
 • numărul  maxim  de pagini este de 6 (şase), format A4, margini stînga, dreapta, sus, jos 2 cm.
 • Formatul lucrării sa fie Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Paginile nu se numerotează
 • Fişierele se salvează cu numele autorului şi titlu fără utilizarea diacriticelor  (ex Nica_A_Calitatea_in_educatie)
 • titlul lucrării: Se va scrie cu majuscule, Times New Roman,  size 14, Bold, centrat
 • numele si prenumele autorilor: se vor scrie la un rând după titlu, cu Times New Roman,  size 12, Bold,
 • instituţia unde activează, email, se va scrie la un rând după numele şi prenumele autorilor , cu Times New Roman,  size 12, Bold,
 • abstarct (rezumatul): Se va scrie la două rânduri după instituţia unde activează, cu Times New Roman,  size 12, Italic
 • continutul lucrarii (la 2 randuri de rezumat) se va redacta cu Times New Roman,  size 12, aliniat Justify, spaţierea 1 rând; relaţiile se numerotează simplu (1),(2)..etc; figurile se notează cu numere jos (Figura nr.1); tabelele se notează în dreapta sus (Tabel nr.1); bibliografia: Se va scrie la două rânduri după conţinutul lucrării, cuTimes New Roman,  size 12, Italic