SIMPOZIONUL NAŢIONAL”CERCETARE ŞI EDUCAŢIE” 9 mai 2009

Parteneri

  • Casa Corpului Didactic din Iaşi,
  • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea de Matematică,
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, DPPD

 

Simpozionul a fost structurat pe două secţiuni tematice: Didactică generală şi Metodică – discipline reale/umaniste şi a reunit profesori de prestigiu din învăţământul universitar ieşean şi zeci de profesori din învăţământul preuniversitar românesc.

Invitaţi:

  • acad.prof.dr.doc. Radu MIRON, Academia Română, filiala Iaşi
  • prof.univ.dr. Adrian NECULAU, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • prof.univ.dr. Gheorghe ANICULĂESEI, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică
  • conf.univ.dr.Mihai Stanciu, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad”, DPPD

Simpozionul „Cercetare şi educaţie” este un eveniment anual care oferă profesorilor din învăţământul preuniversitar posibilitatea confruntării ideilor novatore şi lărgirii orizontului profesional printr-un schimb benefic de experienţă şi informaţii.