“Implementing quality management for better education”
GRU-09-GRAT-9-IS, 16-21 nov. 2009

Workshop internaţional finanţat de Comisia Europeană

Proiect realizat de: Smaranda Săndulescu, prep.univ.drd. Teodora Ruginosu, prof.drd. Angela Sava, prof.drd. Doina Helene Partenie
 
Scopul:
     – să promoveze cooperarea australia europeană în domeniul  managementului calităţii  în educaţie şi diseminarea informaţiei despre managementul calităţii  în educaţie în ţările ţintă.
     – să îmbunătăţească cunoştinţele referitoare la managementul calităţii în educaţie prin descoperirea situaţiei în ţările ţintă, permiţând crearea de reţele între adulţi şi mărirea şanselor lor de a juca un rol mai activ şi de a lucra pentru dezvoltarea unei educaţii mai bune în societăţile lor.
     – să identifice cauzele şi soluţiile eşecului în educaţie şi diferite provocări educaţionale in ţările europene.
 
Grupul ţintă:
     – Oamenii care sunt sau nu sunt angajaţi în educaţie formală şi care doresc să înveţe mai mult despre calitatea în educaţie prin metode de învăţare non-formale şi schimburi replique montre de experienţă.

Date statistice:

La Workshop au participat 11 persoane cu vârste între 25 şi 52 ani, 4 femei şi 7 bărbaţi, din Bulgaria; Estonia; Germany; Grecia; Italia; Romania; Spain; Turkey; UK

 

Participanţii


-Vesselina Petkova, Bulgaria;
-Eeva Kilk, Estonia;
-Klaus Waiditshka, Germany;
-Vassiliki Gouma, Grecia;
-Enrico Da Via, Italia;
-Milagros Soto Pino, Spain;
-Ali Ozgur, Turkey;
-Kerem Sahin, Turkey;
-Sezgin Ersoy, Turkey;
-Than Htut, UK;
-Adrian Medeleanu,Romania.

 

 

 

Teme de lucru în cadrul workshop-ului:
– Ce înţelegem prin calitate în educaţie
– Riscuri şi consecinţe ale lipsei de educaţie
– Strategii de colaborare europeană pentru promovarea calităţii în educaţie
– Strategii de  motivare a adulţilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
– Programe de finanţare pentru educaţie


Lectori:
Angela Sava – Evaluator extern ARACIP, Auditor în domeniul calităţii;
Teodora Ruginosu – Asociaţia Formare Studia;
Smaranda Săndulescu – Asociaţia Formare Studia;
Doina Partenie – Asociaţa Formare Studia;

Doina Platon – Director General  S.C. EUROFIN PROIECT S.R.L..

 


Alte activităţi organizate pentru participanţii la workshop:

1. Conferinţa internaţională – CALITATE IN EDUCATIE


Organizatori:
  – EUROED si AFS
  – Parteneri: ISJ,CCD
Conferinţa a avut loc la CCD Iaşi

Invitaţi:
Liliana Romaniuc – Inspector General, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi
Lidia Andronache – Director, Casa Corpului Didactic Iaşi
Alina Săndulescu –  Delegat al Instituţiei Prefectului, Iaşi

Participanţi:
profesori din instituţii de replique breitling învăţământ preuniversitar, treineri pentru adulţi, coordonatori de proiecte internaţionale, elevi de liceu – reprezentanţi ai AELVA (Asociaţia elevilor din Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iaşi). În total au fost 116 participanţi.2. Vizită la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi.
Participanţii au avut ocazia să vadă lucrările expuse ale elevilor de la specialităţile Arhitectura şi Design. De asemeni au vizionat spectacolul „Dans şi cântec românesc”,  oferit de elevii liceului specialităţile Muzică şi Coregrafie.3. Vizita la Fundaţia EuroEd/Şcoala EuroEd – exemplu de bună practică în implementarea unui management al calităţii.4. Plimbare prin centrul oraşului Iaşi:  participanţii au avut ocazia să viziteze centrul istoric al oraşului, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, Palatul Roznovanu, Mănăstirea Trei Ierarhi, Mănăstirea Cetăţuia, Mănăstrirea GalataMateriale realizate: Guide for implementing quality management in educational organizations

Diseminarea Atelierului  1. “Educatia non formala”– activitate organizată in data 29 ianuarie 2010, la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iasi în colaborare cu Asociatia Elevilor – AELVA
    Participanti: elevi si profesori de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iasi

 

Agenda evenimentului
– 12:00 – 12:25 diseminarea workshop-ului international Implementing Quality Management for Better Education, GRU-09-GRAT-9-IS, organizat de Asociatia FORMARE STUDIA – la Iasi,  in perioada 16-21.11.2009, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul LifeLong Learning.

prezentare realizată de  prof. Angela Sava 

 

– 12:25- 12:50 diseminarea workshop-ului international Interreligiösität versus Interkulturalität – Bedeutung und Auswirkung für die Erwachsenenbildung sowie die soziale und seelsorgliche Praxis in Europa, organizat de Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln, la Köln , in perioada 30.11.2009 – 4.12.2009, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul LifeLong Learning.

prezentare realizată de prof. Petronela Rubel 

 

– 12:50 -13:00   pauza
– 13:00 -15:00   activitate interactiva

 

  1. Conferinta internationala  “CALITATE IN replique hublot EDUCATIA FORMALA SI NON FORMALA”, Iasi – Romania, 30 apri
    lie -1 mai 2010