CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ CALITATE ÎN EDUCAŢIA FORMALĂ ŞI NON FORMALĂ - 30 Aprilie - 1 Mai 2010, Iaşi, Romania

Partener: Colegiul „Richard Wurmbrand”, Iaşi

Conferinţa s-a adresat cadrelor didactice, trainerilor şi tuturor persoanelor interesate de temă, cu scopul creării unui cadru adecvat expunerii ideilor novatore şi lărgirii orizontului profesional printr-un schimb benefic de experienţă şi informaţii care pot conduce la îmbunătăţirea activităţilor.  

La eveniment au participat inspectori şcolari de la Inspectoratele Şcolare din Iaşi şi Suceava, cadre didactice şi traineri pentru adulţi din străinătate: Turcia, Republica Moldova replicas de relojes suizos şi din România, judeţele Iaşi, Neamţ, Galaţi, Vrancea, Suceava, Bucureşti şi elevi de la liceele iesene.

Volumul conferinţei, ISBN 978-973-7783-39-4, conţine 68 lucrări şi este publicat de editura Samia

Invitaţi DE ONOARE:

–                      Acad.Prof.Univ.Dr.Doc. Radu MIRON, Academia Română.

–                      Acad. Prof.Univ.Dr. Mitrofan CIOBAN, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, Republica Moldova

–                      Prof.Univ.Dr. Adrian Neculau, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

–                      Prof.Drd. Liliana ROMANIUC, Inspector Şcolar General – Iasi
replicas de relojes

 

Locul desfăşurării: Colegiul „Richard Wurmbrand” Iaşi.

Tematica conferinţei: Calitate in educaţie (educaţia formală sau educaţia non formală)