Asociatia FORMARE STUDIA este furnizor acreditat de formare profesionala pentru urmatoarele programe de specializare:

 1. ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV, COD COR  511307, Autorizatie SERIA IS Nr. 1107/2.04.2013
 2. EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE, COD COR   241219, Autorizatie SERIA IS Nr. 1005/23.05.2012 
 3. FORMATOR,COD COR 242401,Autorizatie SERIA IS Nr. 1117/13.05.2013

Programele de specializare se finalizeaza cu Certificat de Absolvire emis de  catre

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Structura cursurilor:

 • ETAPA I: curs
 • ETAPA a II-a:  Studiu individual. Cursantii vor pregati proiecte pentru evaluarea finala; timp de pregatire: 2 sapt – 1 luna
 • ETAPA a III-a:  Evaluare scrisa (test din teorie) si predarea proiectului;

 

Documente necesare pentru înscriere:

 • copie dupa BI sau CI;
 • copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 • copie dupa diploma bacalaureat sau licenta.

Cursul - ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV

Grup tinta: cadre didactice si orice persoana care doreste să deţină competenţele necesare punerii în aplicare a întregului proces de concepere şi derulare a unui proiect de animaţie; comunicării eficiente şi lucrului în echipă; promovării activităţii şi imaginii organizaţiei; coordonării echipei pluridisciplinare de animaţie; implementării activităţilor şi a proiectelor complexe de animaţie.

Unitati de competenta:

 1. Comunicarea interactivă
 2. Munca în echipă
 3. Dezvoltare profesională proprie
 4. Elaborarea proiectelor de animaţie
 5. Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi
 6. Promovarea activităţii şi a imaginii organizaţiei
 7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie
 8. Implementarea activităţilor de animație
 9. Implementarea proiectelor complexe de animaţie
 10. Dezvoltarea comportamentului pro –social

Cursul – EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

Grup tinta: Specialisti cu experienta recenta de munca sau de coordonare în diferite domenii ocupationale, care doresc sa participe la elaborarea de instrumente pentru evaluarea persoanelor în vederea certificarii competentelor profesionale, monitorizarea si evaluarea activitatii altor evaluatorilor din acelasi centru/domeniu de activitate si verificarea performantelor altor centre de evaluare din acelasi domeniu.

Unitati de competenta:

 1. Planificarea si organizarea evaluarii
 2. Înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii
 3. Efectuarea evaluarii
 4. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 5. Analiza informatiilor si luarea deciziei privind competenta
 6. Verificarea interna a proceselor de evaluare
 7. Verificarea externa a proceselor de evaluare

Cursul – FORMATOR

Grup tinta: Specialisti pentru diferite domenii de activitate care doresc sa dobândeasca competente de formator: proiectare, derulare, evaluare si revizuire a activitatilor teoretice si practice si/sau programelor de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate în institutii specializate sau la locul de munca.

Unitatile de competenta

 1. Pregatirea formarii
 2. Realizarea activitatilor de formare
 3. Evaluarea participantilor la formare
 4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de Formare
 5. Marketing-ul formarii
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor si a stagiilor de formare
 8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare