„Pregătirea practică-primul pas spre un loc de muncă”

POSDRU /109/2.1/G/81807

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
BENEFICIAR: Grupul Şcolar  Industrial Transporturi Căi Ferate Galaţi
 
 
PARTENER : Asociaţia “Formare Studia” Iaşi 
 
 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.

 Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați,  domeniile de calificare electronică şi automatizări, electric , mecanic şi electromecanic.

Activitati organizate de Formare Studia in cadrul proiectului:

– Curs de perfectionare „Tutori de practica” – 20 ore

Perioada de desfasurare: martie 2012 

Nr. beneficiari: 12 

 
Teme:

Competenţe de comunicare 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI

Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Proiectarea activităţilor de instruire

Asigurarea managementului procesului de instruire

Evaluarea activităţilor de instruire

Consilierea formabililor

 

– Curs de consiliere pentru elevi „Managementul carierei” – 20 ore

Perioade de desfasurare:

– martie –mai 2012, nr. beneficiari-300,

– martie –mai 2013, nr. beneficiari-254,

– septembrie-octombrie 2013, nr. beneficiari-103, 

 

Teme:

Educatie pentru cultivarea caracterului;

Relatii profesionale, comunicare profesionala;

Abilitati si aptitudini transferabile

 

Informatii suplimentare se pot gasi pe site-ul proiectului.

Lansarea proiectului – Galati 24.02.2012 

Fotografii din timpul activitatilor

Newsletter Ianuarie – Iunie 2012

Newsletter  Iulie-Septembrie 2012

Newsletter  Octombrie-Decembrie 2012

Newsletter  Ianuarie-Martie 2013

Newsletter  Aprilie-Iunie 2013

Newsletter  Iulie-Septembrie 2013

Newsletter  Octombrie-Decembrie 2013

Materiale realizate pentru elevi     

Raport cursul Managementul carierei– perioada martie-mai 2012 – vizualizare

Raport cursul Managementul carierei – perioada martie-mai 2013 – vizualizare

Raport cursul Managementul carierei – perioada septembrie-octombrie 2013 – vizualizare

 

Rezultatele obţinute ca urmare a desfăşurării activităţilor proiectului în primele şase luni de implementare  

Raport de monitorizare interna– perioada ianuarie-decembrie 2012- vizualizare

Raport de monitorizare interna– perioada ianuarie-decembrie 2013- vizualizare