Formarea continuă a profesorilor de Matematică ȋn societatea cunoașterii

POSDRU 87/1.3/S/63671

BENEFICIAR: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

PARTENERI: CCD Iaşi, Formare Studia, SIVECO

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: ianuarie 2011-aprilie 2013.

 

Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematică şi Ştiinţe” de a implementa un curriculum.

Contextul proiectului propus este conturat si de tendintele inovatoare in sistemul formarii continue din Romania.
Proiectul se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, aflate in diferitele stadii ale parcursului lor profesional,profesori debutanti si Acquista ora Replica Orologi automatici di marca duplicati perfetti per il miglior prezzo sul sito Web di Perfect Watches. Spedizione in tutto il mondo disponibile. profesori replique montre de luxe suisse care au obtinut gradele I si II.

Profesorii de matematica vizati de proiect sunt instrumentati la nivel informational si metodologic prin utilizarea de resurse diverse, astfel incat sa sprijine atingerea obiectivelor lor profesionale:

– asimilarea si operarea cu noi cunostinte stiintifice si pedagogice raportate la standardele curriculare
– adaptarea la contextul profesional prin modalitati inovativ-creatoare
– asimilarea continua de noi competente descrise in standardele profesionale
– proiectarea si realizarea demersurilor de dezvoltare curriculara intra- si interdisciplinare

 

Programul de formare include doua module:

Modul A: Abilitarea pe curriculum 
Modul B: Dezvoltare profesională continuă

Dimensiunea inovatoare a programului derivata din accentul pus pe TIC va permite:

– compensarea insuficientei pregatiri profesionale initiale si actualizarea informatiei de specialitate; 
– pregatirea superioara a lectiilor, atat din punct de vedere stiintific, cat si metodic; 
– gestionarea optima a timpului limitat de care dispun pentru a raspunde nevoii de educatie a elevilor, ei, insisi, preocupati de achizitiile stiintifice si abilitatile practice dobandite pe parcursul anilor de scoala.

Lansarea proiectului

Formarea formatorilor

Intalniri de lucru

Conferinta – Sinaia, 23-25 nov 2012

Conferinta – Cheile Gradistei, 31 mai – 2 iunie 2013

Actiuni realizate de Formare Studia, in calitate de partener in proiect

Analiza nevoilor de formare – Raport octombrie 2011
 
Monitorizarea impactului formării realizate în cadrul proiectului asupra evoluţiei profesionale şi asupra eficienţei actului educaţional – Raport focus grup iunie 2012
 
Monitorizarea calitatii activitatii de monitorizare – Analiza chestionarelor de evaluare decembrie 2012
Raport de evaluare privind impactul proiectului asupra grupului tinta 2013 – vizualizare